git

tutorial
http://k.swd.cc/learnGitBranching-ja/

touch README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/giwa/server.git
git push -u origin master

ref

http://holypp.hatenablog.com/entry/20110321/1300722152

はじめてgitをつかったのでコマンドを復習します
http://kray.jp/blog/review-git-commands/

サルでもわかるGit入門へ。
http://www.backlog.jp/git-guide/

git基礎最速マスター
http://bleis-tift.hatenablog.com/entry/20100307/1267941654

githubにソースとかあげるときの手順
http://fukumura.org/317.html

github もうちょい入門
http://blog.glasses-factory.net/2011/08/16/github